Gospodarka

Utworzono: poniedziałek, 19, grudzień 2011 10:10Odsłony: 10419

Charakter Gminy jest typowo rolniczy, 85 % mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Znajduje się tu około 1260 indywidualnych gospodarstw rolnych powierzchni powyżej 1 ha. Najwięcej gospodarstw rolnych posiada powierzchnię od 1 do 5 ha -626, aż 406 gospodarstw  posiada powierzchnię od 5 do 10 ha ,powierzchnię od 10 do 100 ha posiada 227 gospodarstw i pow. 100 ha  – 5 gospodarstw  . Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi 6,3 ha.


Dominująca grupę stanowią producenci zbóż, które stanowią 65% areału gminy.  Wśród zbóż wiodącą  pozycję zajmuje pszenica, następnie jęczmień.. Znaczącą pozycję w strukturze zasiewów zajmuje burak cukrowy – 11% zasiewów,  a także uprawa warzyw: kalafior, kapusta, brokuł, cebula, fasola które stanowią 17% zasiewów. Dominującym gatunkiem w hodowli jest bydło oraz trzoda chlewna.