OSP

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zagrożeniach ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń to podstawowe zadania OSP.Strażacy biorą również czynny udział w rozwijaniu działalności kulturalno oświatowej, angażując się w prace samorządu wiejskiego i gminnego. Na terenie gminy Telatyn…